Lực sỹ Trần Lê Quốc Toàn đã có tấm HCV châu Á đầu tiên trong sự nghiệp của mình, điều này đã chứng minh nỗ lực trở lại của...